Drukuj

TKKF Chomiczówka wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. Mazowieckiego pod nr. 399.

TKKF Chomiczówka jest Członkiem Warszawskiej Izby Turystyki.

TKKF Chomiczówka posiada Gwarancje ubezpieczeniowo AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Poniżej zamieszczamy skan zaświadczenia.