Wycieczka organizowana będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników podczas wycieczki w czasie trwania epidemii COVID-19.

Od 1.08.2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy tyko z negatywnym wynikiem testu. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48 h  testy PCR, LAMP, TMA,72h) przed przyjazdem do Niemiec.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą mieć:

* osoby zaszczepione ( 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE)

* ozdrowieńcy ( 28 dni - 6 miesięcy po chorobie)

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19

Smart Gallery by Gestin de redes sociales