Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” swoją działalność opiera na społecznej pracy członków i wolontariuszy. Wolontariusze towarzyszą nam od początku powstania naszego Towarzystwa. Bez ich pracy na pewno nie zorganizowalibyśmy wielu imprez, zajęć, obozów sportowych, wycieczek i innych przedsięwzięć. Dlatego należą im się szcególne słowa uznania i serdeczne podziękowania za bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. Działalność tę doceniają także władze dzielnicy Bielany, przyznając corocznie naszym wolontariuszom Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku.

Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym corocznie szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom działającym w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach z terenu Dzielnicy Bielany, realizujących programy w zakresie polityki społecznej i  zdrowotnej.

Celem Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku jest propagowanie idei wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania osobom, które dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany w różnych obszarach. Nagroda ma charakter honorowy, a jej materialna forma to: statuetka wraz z aktem nadania i dyplom uznania.

Nagrody wręczane są raz do roku na specjalnej uroczystości organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Dotychczas Nagrodę Bielańskiego Wolontariusza Roku otrzymały następujące osoby z TKKF „Chomiczówka”.

2022 r.

 • Barbara Krawczyk
 • Elżbieta Kłodowska

2021 r.

 • Halina Kruszewska
 • Alicja Rogalska

2020 r.

 • Włodzimierz Skura
 • Andrzej Rogalski

2019 r.

 • Anna Skura
 • Ewa Cedrowska

2018 r.

 • Anna Zygmuntowicz
 • Tadeusz Olejnik

2017 r.

 • Jolanta Ziemian
 • Mirosława Tomaszewska
 • Andrzej Tomaszewski

2016 r.

 • Alicja Wojciechowska
 • Szymon Lasocki
 • Ryszard Waśkowski

2015 r.

 • Alicja Komorzycka 
 • Ewa Roguska
 • Mirosława Damieszko
 • Mirosław Olejnik vel Olejniczak

2014 r. 

 • Danuta Polak

2013 r. 

 • Krystyna Żebrowska
 • Grażyna Lewińska
 • Zygmunt Morawski

2012 r.

 • Wiesława Wirowska
 • Krystyna Iglewska
 • Hanna Pawlusik
 • Agnieszka Kowalska
 • Marcin Głuszak

2011 r.

 • Małgorzata Kamińska
 • Jadwiga Szostak-Bugajna
 • Antoni  Bąk

2010 r.

 • Urszula Siemek
 • Teresa Remiszewska
 • Grażyna Zych
 • Ryszard Siemek

2009 r.

 • Wanda Olejnik
 • Izabela Bojczuk
 • Janina Dąbrowska

2008 r.

 • Urszula Siemek
 • Ryszard Siemek

2007 r.

 • Marianna Myczko
 • Kazimiera Trzpil
 • Lidia Świech

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales