Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

„Chomiczówka”

 


zaprasza na otwarte zajęcia rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany

Taniec dla osób dorosłych 

 

Zajęcia:

Wtorki 12.30-14.00 

Czwartki 12.30-14.00

Klub Mieszkańców WSBM Chomiczówka,  ul. Pabla Nerudy 1

Początek zajęć 2 kwietnia 2024 r.

Zapisy na zajęcia  tel. 602742519

Odpłatność za zajęcia 5 zł miesięcznie

                          

                                                                 
     

Smart Gallery by Gestin de redes sociales