Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "CHOMICZÓWKA"

Adres:

         ul. Pabla Nerudy 1 
         01-926 Warszawa 

Godziny pracy :

         poniedziałek - piątek godz 14:00 - 20:00

Telefon :

         (22) 834-76-98

Dodatkowe informacje :

         NIP:118-01-42-385

         REGON 012518549

         KRS   0000014926

         Nr rachunku bankowego : 69 1020 1026 0000 1702 0082 2197

Smart Gallery by Gestin de redes sociales