W dniu 21 lutego 2023 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

 

Zarząd TKKF "Chomiczówka"

1. Prezes - Jacek Bączkowski
2. Wiceprezes - Krystyna Żebrowska
3. Sekretarz - Marcin Głuszak
4. Skarbnik - Marianna Królik
5. Członek zarządu - Szymon Lasocki

Komisja Rewizyjna TKKF "Chomiczówka"


1. Przewodnicząca - Jolanta Ziemian
2. Sekretarz - Kinga Berłowska
3. Członek - Ewa Roguska

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales