W dniu 6 października 2011 r. odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 30-lecia Ogniska TKKF „Chomiczówka”. Zaproszonych gości powitał Prezes Jacek Bączkowski. Po powitaniach  nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczenia państwowego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Jackowi Bączkowskiemu Złoty Krzyż Zasługi.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał doradca Prezydenta Jan Lityński  
Następnie głos  zabrała poseł Joanna Fabisiak, wyrażając się z dużym uznaniem o działąlności  Ogniska TKKF „Chomiczówka” i przekazała wielki tort z życzeniami.  Poseł Ryszard Kalisz złożył gratulacje i przekazał pamiątkowy dyplom.


Decyzją Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza zostały przyznane brązowe odznaki „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU”, które wręczył w imieniu Ministra  Szef Gabinetu  Maciej Czaykowski następującym osobom:

1.  Kacper Pietrusiński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2.  Piotr Rudzki  - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
3.  Edward Młynarczyk - Prezes WSBM Chomiczówka
4.  Jerzy Kropacz – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
5.  Elżbieta Iglewska-Romanowska – kierownik Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
6.  Krystyna Żebrowska  - sekretarz Zarządu Ogniska TKKF „Chomiczówka”
7.  Antoni Bąk – wiceprezes  Zarządu Ogniska TKKF „Chomiczówka”

Na wniosek Ogniska TKKF „Chomiczówka” Minister Adam Giersz przyznał także brązowe odznaki „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” posłom Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i Ryszardowi Kaliszowi, burmistrzowi dzielnicy Bielany Rafałowi Miastowskiemu i dyrektorowi Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Dzielnicy Bielany Annie Szymczak-Gałkowskiej. Odznaki te zostały wręczone w w dniu 3 października 2011 r. podczas imprezy w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.

Odznaki zostały także przyznane Marcinowi Kierwińskiemu -  Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego i Tomaszowi Sybilskiemu - członkowi Komisji Sportu  Rekreacji i Turystyki Rady Warszawy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Odznaki te zostaną wręczone w dniu 7 października 2011 r. podczas imprezy w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Dzielnicy Bielany.
Odznakę przyznano także  Markowi Lipińskiemu – zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany, który przebywa za granicą, a więc odznaka zostanie wręczona w innym terminie.
Prezes Jacek Bączkowski podkreślił, że szeroka i różnorodna działalność Ogniska TKKF „Chomiczówka” w ciągu 30 lat była możliwa ze względu na współpracę z Warszawską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową „Chomiczówka”,  Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji, Wydziałem Oświaty i Wychowania oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także Biurem Sportu i Rekreacji oraz Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Krajową Federacją Sportu dla Wszystkich,  Zarządem Głównym TKKF i Mazowieckim TKKF.
Wszystkim wyżej wymienionym złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę, za wiele wspólnie zorganizowanych imprez, akcji, zajęć dla mieszkańców Warszawy, Bielan i osiedla Chomiczówka.  
Podziękował, wszystkim sprawującym społecznie w okresie 30 lat swoje funkcje członkom Zarządu Ogniska TKKF „Chomiczówka”, instruktorom prowadzącym zajęcia i wszystkim współpracownikom, a także licznym wolontariuszom.
Prezes Jacek Bączkowski podziękował za wieloletnią współpracę, pomoc, wsparcie i zaangażowanie, przekazując okolicznościowe dyplomy następującym osobom:

Joanna Fabisiak - Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Hanna Gronkiewicz – Waltz -  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Wiesław Wilczyński - Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy
Zenon Dagiel - Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy
Mieczysław Borowy - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu  Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Mariusz Młynarczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu  Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Rafał Miastowski - Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Kacpr Pietrusiński -  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Piotr Rudzki - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Marek Lipiński -  Zastępca  Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Grzegorz Pietruczuk - Zastępa Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Edward Młynarczyk  - Prezes  Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Chomiczówka”
Jerzy Kropacz - Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Anna Szymczak-Gałkowska - Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
Iwona Drzażdzyńska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Jarosław Bobin -  Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji   dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Zofia Gajewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania  dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Elżbieta Iglewska-Romanowska - Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji Wydziału  Kultury, Sportu i Rekreacji  dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Teresa Renata Banasiak - Prezes Stowarzyszenia Pomocy dla Starszej Generacji  VIS MAJOR
Halina Szerszeń - Prezes Oddziału Warszawa-Bielany Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Andrzej Żukowski -  Prezes Przedsiębiorstwa  Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu POTRiS
Robert Sokołowski- wieloletni prezes nieistniejącego już  Stołecznego TKKF
Bernard Okrasa - wieloletni prezes nieistniejącego już Zarządu Dzielnicowego TKKF Żoliborz

Członkowie Zarzadu TKKF „Chomiczówka”

Antoni Bąk  
Krystyna Żebrowska  
Stefania Dąbrowska  
Piotr Pytlakowski  

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Jolanta Ziemian  
Kinga Berłowska  
Marianna Królik 

Następnie przedstawiciele wielu instytucji i organizacji złożyli gratulacje i życzenia dla TKKF „Chomiczówka”.
List Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza odczytałMaciej Czaykowski dyrektor Gabinetu Ministra.
List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał i przekazał dyplom Tomasz Waźbiński Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka.
List i puchar od Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przekazał Zenon Dagiel – zastępca dyrektora Biura Sportu i Rekreacji  Urzędu m. st. Warszawy.
Mieczysław Borowy – Prezes ZG TKKF w towarzystwie, wiceprezesa Tomasza Wołoszczuka i skarbnika Piotra Grzybowskiego przekazał okolicznościową paterę.
Piotr Śliwiński – dyrektor Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu wręczył puchar.
Rafał Miastowski  - Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przekazał puchar i plakietkę.
W imieniu zarządu Mazowieckiego TKKF puchar przekazali wiceprezesi Piotr Śliwiński i Andrzej Jaśkiewicz oraz sekretarz Jakub Grodzicki.

Puchary, plakietki, dyplomy i życzenia złożyli także:
Grzegorz Pietruczuk -  Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego złożył życzenia i gratulacje  Prezesowi Jackowi Bączkowskiemu i sekretarzowi Krystynie Żebrowskiej.
Mieczysław Moleda – Ognisko TKKF „Promyk” Ciechanów i Komisja Rewizyjna Mazowieckiego TKKF.
Jakub Grodzicki – Prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.
Andrzej Jaśkiewicz – Prezes Regionalnego TKKF w Radomiu.
Tomasz Wołoszczuk – Prezes Zachodniopomorskiego Związku  TKKF w Szczecinie.
Dariusz Czerwonka – Prezes UKS G-8 Bielany.
Andrzej Żukowski – Prezes Przedsiębiorstwa  Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu
Andrzej Militowski - Prezes Ogniska TKKF „Gocław”  z Warszawy.
Grażyna Zyskowska - przedstawiciel zarządu Ogniska TKKF „Politechnika” z  Warszawy.

Prezes Jacek Bączkowski na zakończenie spotkania z okazji jubileuszu życzył wszystkim przyjaciołom i sympatykom TKKF „Chomiczówka” wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej  oraz aktywności fizycznej.

Spotkanie zakończył koncert chóru TKKF „Chomiczówka”.
W  uroczystym, jubileuszu 30-lecia  Ogniska TKKF „Chomiczówka” uczestniczyli także:

Paweł Lech -  Przewodniczący Komisji Sportu  Rekreacji i Turystyki Rady Warszawy
Robert  Wróbel - Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy wiceprzewodnicząca Maria Mossakowska i Radni Dzielnicy Bielany: Renata Banasiak, Magdalena Lerczak, Robert Kropacz, Maciej Chmielewski.                   
Grażyna Felczak  - z Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Małgorzata Sokołowska, Dorota Ognicha i Anna Matan z Biura Sportu i Rekreacji  Urzędu m. st. Warszawy
Janusz Połaski  - Przewodniczący  Rady Nadzorczej WSBM Chomiczówka oraz członkowie rady.
Jarosław Bobin - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Bielany
Zofia Gajewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany.
Robert Sokołowski - wieloletni prezes nieistniejącego już  Stołecznego TKKF
Bernard Okrasa - wieloletni prezes nieistniejącego już Zarządu Dzielnicowego TKKF Żoliborz
Adrian Gawerski - wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku NArodowego.
Ryszard Myśliwski - prezes  Ogniska TKKF „Apollo” Otwock 
Eugeniusz Olszewski - prezes Ogniska TKKF  „Promyk” Ursus
Bogusław Nader - prezes Ogniska TKKF „Piaski”
Stanisław Waszkiewicz - prezes Ogniska TKKF "Muranów" i„Rakowiec”  z  Warszawy.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales