Środki finansowe uzyskane z opłaty startowej Biegu Chomiczówki i Biegu O Puchar Bielan przeznaczyliśmy na pomoc dla innych.

W roku 2018 r.

Sfinansowaliśmy rehabilitacje następującej osoby.

Maciej Wesołowski w kwocie 2 000 zł

W roku 2017 r.

Sfinansowaliśmy rehabilitacje następującej osoby.

Maciej Wesołowski w kwocie 2 000 zł

W roku 2016 r.

Sfinansowaliśmy rehabilitacje następujących osób.

Maciej Wesołowski w kwocie 2 000 zł

Barbara i Karol Czachorowscy w kwocie 2 000 zł

W roku 2015 r.

Sfinansowaliśmy rehabilitacje następujących osób.

Maciej Wesołowski w kwocie 2 000 zł

Bartłomieja Zawadzkiego w kwocie 3 000 zł

W roku 2014 r.

Sfinansowaliśmy rehabilitacje następujących osób.

Maciej Wesołowski w kwocie 3 000 zł

Aleksander Piątkowski w kwocie 3 500 zł

Barbara i Karol Czachorowscy w kwocie 6 000 zł

Tomek Dudek

         4 maja 2010 r. 16-letni Tomek Dudek, zawodnik UKS „G-8 Bielany”, podczas treningu biathlonistów przeprowadzanego na strzelnicy uległ tragicznemu wypadkowi. Doszło do samopostrzału z broni kulowej, skutkiem, którego doszło do uszkodzeń centralnego układu nerwowego. Po urazie Tomek zapadł w śpiączkę. Przeszedł operację odbarczenia mózgu i trepanację czaszki. Jego stan był bardzo poważny.

Bardzo ważne dla Tomka jest podjęcie wszelkich możliwych działań w zakresie rehabilitacji. Wiele osób i instytucji zaangażowało się w pomoc dla Tomka. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” sześciokrotnie  w latach 2011 - 2018 opłaciło w kwocie 30 200 zł, rehabilitację Tomka w specjalistycznej placówce w Krakowie. 

http://www.tomekdudek.pl

 Michał Kłys 

          W 2002 roku na obozie sportowym, 18-letni wówczas Michał, uczeń bielańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego i zawodnik UKS „Kusy”, trenował rzut młotem. Wyróżniał się spośród innych sportowców, a trenerzy i wychowawcy byli zgodni, że ten młody zawodnik ma w sobie potencjał, który na pewno wykorzysta kiedyś dla dobra polskiej reprezentacji. Wystarczyła jednak chwila, aby przekreślić plany i marzenia. Niefortunny rzut sprawił, że Michał uległ wypadkowi. Młot z olbrzymią siłą uderzył go w skroń. Od tego dnia na siedem długich miesięcy zawodnik stracił kontakt ze światem, zapadł w śpiączkę. Po jego wybudzeniu okazało się, że przed nim jest jeszcze długa i monotonna walka o prawdziwy powrót do życia i zdrowia. Dziś, Michał ma 29 lat i cały czas przebywa w Zakładzie Opieki Społecznej w Warszawie. Organizowane są akcje charytatywne na rzecz Michała.  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” w 2011 r.  sfinansowało w kwocie 6 200 zł rehabilitację Michała.

Świetlica Środowiskowa “Promyk dnia” w Kałkowie – Godowie


        W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie - Godowie działa Świetlica Środowiskowa “Promyk dnia”. Celem jej jest zapewnienie dzieciom z terenów wiejskich opieki, przyzwoitego startu w dorosłe życie, wyrównanie szans, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności i zdrowie.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” przekazało w 2012 r. dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Promyk dnia” w Kałkowie - Godowie sprzęt sportowy wartości ok. 2000 zł.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales