Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" zrealizowało w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów – mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy” cztery wyjazdy dla łącznie 200 Bielańskich Seniorów.

„Mazury cud natury”

W programie:

  • Stębark – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem,
  • Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego,
  • Nidzica - zwiedzanie Zamku Krzyżackiego.

Terminy:

  • Myszyniec – Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy,
  • Wojnowo – Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, Monaster Zaśnięcia NMP, Klasztor Żeński Staroobrzędowców,
  • Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt,
  • Ruciane – Nida rejs statkiem.

Termin: 31 maja – 1 czerwca 2022 r. Program

Smart Gallery by Gestin de redes sociales