Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" zrealizowało w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów – mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy” wycieczkę do Sandomierza i Opatowa w dniach 25-26.07.2022

Smart Gallery by Gestin de redes sociales