Organizowany po raz pierwszy Bielański Bal Seniora w ocenie jego uczestników był bardzo udany. W ich imieniu oraz własnym dziękuję osobom, które włożyły dużo pracy, aby bal się odbył i dołożyły wszelkich starań, aby bielańscy seniorzy byli zadowoleni; Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Pietruczukowi, Pani Annie Szymczak-Gałkowskiej dyrektorowi Centrum Rekreacyjno-Sportowego, w którego hali odbył się bal, a także wszystkim pracownikom CRS, Pani Iwonie Drzażdżyńskiej Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za sprawną organizację, firmie POTRiS za znakomity catering, zespołowi muzycznemu Vabank Dance za świetną, porywającą do tańca muzykę.oraz moim współpracownikom z TKKF "Chomiczówka", a także Panu Burmistrzowi Włodzimierzowi Piątkowskiemu za wytrwałość. Szczególnie miłe było pożegnanie mnie, jako pracownika, przez Zarząd Dzielnicy Bielany oraz powitanie w gronie emerytów przez bielańskich seniorów. Myślę, że za rok spotkamy się na kolejnym balu.

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales