W dniu 17 grudnia 2012 r. w siedzibię TKKF „Chomiczówka” w Warszawie odbyło się spotkanie wigilijne dla starszych, samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Uczestników spotkania i zaproszonych gości powitał Prezes TKKF „Chomiczówka” Jacek Bączkowski. W związku ze zbliżającym się końcem roku Jacek Bączkowski wręczył okolicznościowe podziękowania za współpracę ks.prałatowi Janowi Szubce, Prezesowi WSBM „Chomiczówka” Edwardowi Młynarczykowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” Januszowi Połaskiemu i Naczelnikowi Wydziału Kultury Sportu im Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Jarosławowi Bobinowi.

Następnie proboszcz Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych ks.prałat dr.Jan Szubka odczytał modlitwę i złożył życzenia świąteczne. Prezes WSBM „Chomiczówka” inż. Edward Młynarczyk oraz Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy złożyli wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Po wysłuchaniu życzeń wszyscy dzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” na czele z Przewodniczącym Rady Januszem Połaskim. Podczas spożywania tradycyjnej wieczerzy wigilijnej przy akompaniamencie Mariusza Krakowskiego śpiewano kolędy. Uczestnicy spotkania otrzymali świateczne paczki żywnościowe.  Organizatorami spotkania byli: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, TKKF „Chomiczówka” i WSBM „Chomiczówka”. Spotkanie było dofinansowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 • obraz20055
 • obraz20056
 • obraz20057
 • obraz20059
 • obraz20060
 • obraz20061
 • obraz20063
 • obraz20065
 • obraz20068
 • obraz20069
 • obraz20070
 • obraz20071
 • obraz20072
Smart Gallery by Gestin de redes sociales