3 grudnia 2012 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się X Jubileuszowa Bielańska Gala Wolontariatu.Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku, ustanowiona uchwałą Zarządu Dzielnicy Bielany, jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym corocznie szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom działającym w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach z terenu Dzielnicy Bielany, realizujących programy w zakresie polityki społecznej.

W roku bieżący podczas Gali Wolontariusza, która odbyła się w Roku Janusza Korczaka, pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Bielany odznaczył Statuetką Wolontariusza Roku 66 wolontariuszy, pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, osób samotnych, chorych i potrzebujących pomocy.
Wśród nich było 5 wolontariuszy z Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”: Wiesława Wirowska, Krystyna Iglewska, Hanna Pawlusik, Agnieszka Kowalska i Marcin Głuszak
Za wspieranie idei wolontariatu, trud i zaangażowanie w kształtowanie postaw promujących pracę na rzecz dzieci, młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy prezesi organizacji pozarządowych, w tym także TKKF „Chomiczówka” otrzymali podziękowania od burmistrza dzielnicy Bielany „Fotobiografię Janusza Korczaka” z rąk jej autora Macieja Sadowskiego.
Podczas tegorocznej jubileuszowej Gali Wolontariatu życzenia wszystkim wolontariuszom złożyły Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP oraz Karolina Malczyk-Rokicińska, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.

  • img_3737_21773x14515
  • img_3811_21773x14515
  • img_3812_21773x14515
  • img_3813_21773x14515
Smart Gallery by Gestin de redes sociales