Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” na zlecenie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.

...

W dniach 19 – 20 maja 2012 r.  na nadbrzeżu Wisły na tzw. „płycie desantu” w pobliżu Portu

...

W dniu 13 maja 2012 r. (niedziela)   w Klubie Mieszkańców WSBM  „Chomiczówka” w Warszawie
przy ul.

...

W sobotę 12 maja 2012 r. z terenu Akademii Wychowania Fizycznego  przy  pomniku Marszałka Józefa

...

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” przy dofinansowaniu  Dzielnicy Bielany m.

...