Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

„Chomiczówka”


zaprasza na otwarte zajęcia rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany

Joga dla osób dorosłych 

 

Zajęcia w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka ul.Pabla Nerudy 1 zajęcia od 2.04.2024 r.

Wtorki 9.00-10.30 - grupa zaawansowana

Czwartki 9.00-10.30 - grupa początkujących zapisy u instruktora prze zajęciami

Wtorki 18.30 - 20.00 - zapis u instruktora przed zajęciami

Czwartki 18.40 - 20.10 - zapis u instruktora przed zajęciami

Dodatkowo istniej możliwość  zapisu przez telefon 602742519 lub bezpośrednio na zajęciach

Odpłatność za zajęcia 5 zł miesięcznie