W dniu 18.05.2019 r, w Soczewce na obiektach Szkoły Podstawowej zorganizowaliśmy MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR” .Impreza dofinansowana została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Impreza dla osób powyżej 55 roku życie cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Soczewki oraz pobliskich gmin i powiatów, osoby zostały dowożone autokarami oraz samochodami na festyn. Uczestnicy Festynu rywalizowali  w dyscyplinach indywidualnych (bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, dart). Rywalizacja odbywała się  w trzech kategoriach wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70 roku życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymali okolicznościowe medale oraz drobne upominki. Dodatkowo uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w szeregu atrakcyjnych konkurencjach rekreacyjnych. Dodatkową atrakcją było Scena dla Seniora, na której oglądaliśmy pokazy  z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki gdzie mazowieckie kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku zaprezentowali swoje  programów artystycznych. Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzymał pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, woda oraz skorzystał  z bezpłatnego poczęstunku, który był przygotowany w strefie gastronomicznej.Imprezę otworzył i przywitał uczestników Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" - Pan Jacek Bączkowski oraz z Wójt Gminy Nowy Duninów Pan Mirosław Krysiak.

Wyniki

Smart Gallery by Gestin de redes sociales